Protest Rolników „KURPIE RAZEM” – walka o wolność (relacja z protestu)

W dniu 20 marca 2024 roku, teren kilku gmin powiatu ostrołęckiego stały się miejscem wyjątkowego wydarzenia – protestu rolników pod hasłem „Kurpie Razem”. Rozpoczynając od godziny szóstej rano i trwając do godziny osiemnastej, protestujący z Kadzidła, Chorzel, Myszyńca, Lelisa i Goworowa zdecydowanie wyrazili swoje niezadowolenie w sposób, który zaskarbił sympatię nie tylko mieszkańców, ale także kierowców podróżujących przez te tereny.

Formuła protestu była szczególna – miała ona jak najmniej uciążliwy charakter dla ludzi oraz osób podróżujących. Rozdawanie ulotek informacyjnych, serwowanie ekologicznej i zdrowej żywności przygotowanej przez lokalne Koła Gospodyń Wiejskich oraz symboliczne blokowanie ruchu drogowego to tylko niektóre elementy akcji, której celem było dotarcie z przesłaniem do jak największej liczby osób.

Relacja wideo z Protestu Rolników „Kurpie Razem”

Warto zaznaczyć, że rolnicy nie pozostali sami w swoim sprzeciwie wobec sytuacji, która ich zdaniem naruszała ich prawa. Aktualni włodarze samorządu gminnego, włączając w to wójtów gminy Kadzidło, Lelis, Chorzele oraz burmistrza Myszyńca, wyrazili publiczne wsparcie dla protestujących. W trakcie wydarzenia, na scenie polowej ustawionej na głównych placach gminnych miejscowości, przedstawiciele rolników wyrazili swoje postulaty.

Głównym punktem sprzeciwu rolników było krytyczne podejście do tzw. Zielonego Ładu oraz pracy, która – ich zdaniem – była coraz bardziej obciążająca przez nadmierną biurokrację związaną z kontrolami unijnymi w sektorze rolnym. W ocenie protestujących, Zielony Ład stanowi atak na podstawowe prawa człowieka do wolności, wprowadzając nadmierną kontrolę, która w ich opinii przybiera cechy niewolnictwa.

Warto zauważyć, że protest Rolników w Goworowie miał podobny przebieg, z równie starannym dbaniem o minimalizację uciążliwości dla mieszkańców i kierowców. W protestach wzięli udział również myśliwi i pszczelarze, tworząc w ten sposób ruch społeczny pod nazwą „Kurpie Razem”.

Niezwykłą cechą tego protestu był nie tylko jego pokojowy charakter, ale także solidarność wyrażana przez kierowców, którzy czasami przyłączali się do protestu, trzymając w dłoniach biało-czerwoną flagę. To symboliczne gesty, ale niewątpliwie bardzo poruszające.

Protest Rolników – Kurpie Razem – nie tylko podkreślił istotę ich walki o własne prawa i godność, ale także wskazał na potrzebę dialogu i poszukiwania rozwiązań, które uwzględniają potrzeby wszystkich stron.

Zaszufladkowano do kategorii Uncategorized | Dodaj komentarz

„KURPIE RAZEM” zapraszają na protest rolniczy obejmujący swym zasięgiem cały powiat ostrołęcki

20 marca br. od godziny 6 rano do 18 wieczorem, lokalne społeczności w pięciu różnych miejscowościach: Chorzelach, Kadzidle, Lelisie, Myszyńcu i Goworowie, zgromadzą się w pokojowym proteście przeciwko trudnościom, z którymi borykają się rolnicy, pszczelarze i myśliwi. Wydarzenie to ma na celu podkreślenie ich niezwykle istotnej roli w społeczeństwie oraz wyrażenie solidarności z ich walką o sprawiedliwość i lepsze warunki pracy.

Kulminacja protestu planowana jest w Kadzidle, gdzie na ulicy Kościuszki w centrum miasta odbędzie się zorganizowana scena z nagłośnieniem. W tym miejscu rolnicy, pszczelarze oraz myśliwi zabiorą głos, przedstawiając swoje perspektywy i postulaty. Nie zabraknie także wsparcia ze strony pań z kół gospodyń wiejskich, które będą serwować pyszne ciasto, kanapki i tradycyjną grochówkę.

W Myszyńcu i Kadzidle planowane są krótkotrwałe blokady drogi krajowej nr. 53 co godzinę na 5-10 minut, aby zwrócić uwagę na ich postulaty. Dodatkowo, kilka ciągników będzie kursować pod lokalne markety, zachęcając do symbolicznego wsparcia w postaci zakupu ziemniaków lub cebuli w ramach akcji solidarnościowej.

Na zakończenie protestu, uczestnicy przejadą kolumną pojazdów trasą drogową krajową nr. 53, podkreślając jedność i determinację w walce o swoje prawa i godność.

Zapraszamy wszystkich, którzy popierają sprawiedliwość dla rolników, pszczelarzy i myśliwych, do wzięcia udziału w tym ważnym wydarzeniu jutro. Niech nasz głos będzie słyszalny i efektywny.

KURPIE RAZEM

Zaszufladkowano do kategorii Uncategorized | Dodaj komentarz

Nadużycia uprawnień funkcjonariuszy publicznych -walka z bezprawiem i biurokracją

W polskim systemie prawnym, przekraczanie uprawnień przez funkcjonariuszy publicznych stanowi poważne przestępstwo, zdefiniowane w art. 231 Kodeksu Karnego. Jednakże, zjawisko to nierzadko sprawia problemy obywatelom, gdyż często urzędnicy żądają dodatkowych informacji czy dokumentów, naruszając podstawowe zasady prawa i łamiąc prawa konstytucyjne. W tym kontekście, walka z biurokracją staje się syzyfową pracą, a brak skutecznych działań ze strony systemu państwowego przyczynia się do wzrostu urzędniczej arogancji i bezkarności.

Art. 231 Kodeksu Karnego stanowi podstawę prawno-karną dla karania funkcjonariuszy publicznych, którzy przekraczają swoje uprawnienia lub zaniedbują swoje obowiązki, działając na szkodę interesu publicznego lub prywatnego. Sankcje obejmują kary pozbawienia wolności, a w przypadku działań mających na celu osiągnięcie korzyści majątkowej lub osobistej, kary te są jeszcze surowsze.

Dobra chronione a znaczenie interesu interesu publicznego:

Art. 231 Kodeksu Karnego chroni dobro prawne, zarówno z sfery prywatnej, jak i publicznej. Interes publiczny, będący przedmiotem ochrony, obejmuje prawidłowe funkcjonowanie instytucji państwowych, samorządu terytorialnego i autorytetu władzy publicznej. Jednakże, pojęcie „interesu publicznego” jest elastyczne i podatne na różne interpretacje, co może wpływać na skuteczność działań sądowych.

Kto może ponosić odpowiedzialność?

Podmiotem czynu zabronionego jest wyłącznie funkcjonariusz publiczny, obejmujący szeroki krąg zawodów i stanowisk, takich jak posłowie, sędziowie, prokuratorzy, pracownicy administracji rządowej, czy też funkcjonariusze organów ochrony bezpieczeństwa publicznego. Istotne jest precyzyjne określenie, kto jest uznawany za funkcjonariusza publicznego, a definicję tę zawiera art. 115 § 13 Kodeksu Karnego.

Przekroczenie uprawnień a niedopełnienie obowiązków:

Przekroczenie uprawnień to działania funkcjonariusza publicznego wykraczające poza granice prawne. Z kolei, niedopełnienie obowiązków występuje, gdy funkcjonariusz zaniedbuje czynności, do których był zobowiązany. Zarówno przekroczenie uprawnień, jak i niedopełnienie obowiązków mogą prowadzić do działań na szkodę interesu publicznego lub prywatnego, co stanowi kluczową cezurę dla odpowiedzialności karnej.

Walka z bezprawiem w kontekście ochrony obywateli:

Realizacja celów art. 231 Kodeksu Karnego wymaga skrupulatnego monitorowania działań funkcjonariuszy publicznych. Obowiązek ten spoczywa zarówno na obywatelach, jak i instytucjach odpowiedzialnych za egzekwowanie prawa. W kontekście zbliżających się wyborów samorządowych, warto zwrócić uwagę na kandydatów, którzy postulują skuteczną walkę z nadużyciami władzy i biurokracją.

Podsumowanie:

Nadużycie uprawnień przez funkcjonariuszy publicznych jest problemem, który wymaga skutecznych działań ze strony społeczeństwa i systemu prawnego. Świadomi obywatele, korzystając z prawa wyborczego, mogą wpływać na kształtowanie władzy lokalnej. Warto wybierać przedstawicieli, którzy deklarują walkę z bezprawiem, a także propagują transparentność i skuteczność w działaniu urzędów. W ten sposób można przeciwdziałać urzędniczej arogancji i przywrócić zaufanie do systemu, który powinien służyć obywatelom, a nie działać na ich szkodę.

Zaszufladkowano do kategorii Uncategorized | Dodaj komentarz

Nadużywanie władzy przez urzędników czyli przekraczanie uprawnień przez funkcjonariuszy publicznych!

W polskim społeczeństwie coraz bardziej zauważalny staje się problem nadużywania władzy przez funkcjonariuszy publicznych, którzy przekraczają swoje uprawnienia poprzez nieuzasadnione żądania dodatkowych informacji, dokumentów czy stosowanie regulaminów i umów naruszających prawa konstytucyjne obywateli. Taka praktyka prowadzi do niechęci i buntu wobec systemu.

Nadużywanie władzy przez funkcjonariuszy publicznych, brak właściwych działań instytucji państwowych skutkuje wzrostem urzędniczej arogancji i bezkarności. Konieczne jest wprowadzenie skutecznych środków kontrolnych oraz konsekwencji dla tych, którzy przekraczają swoje uprawnienia. Tylko wtedy społeczeństwo będzie mogło odzyskać zaufanie do instytucji publicznych i uczestniczyć w walce z nadmierną biurokracją.

Warto o tym pamiętać kontekście zbliżających się wyborów samorządowych, obywatele mają okazję wpłynąć na kształt swojego lokalnego systemu władzy.

Zaszufladkowano do kategorii Uncategorized | Dodaj komentarz

Podziękowanie – protest rolników Kadzidło – Ostrołęka

            W imieniu organizatorów protestu rolników Kurpiowszczyzny z dnia 21 lutego, dziękuję przede wszystkim rolnikom, którzy przyjechali i pokazali moc, gotowość i solidarność ze wszystkimi rolnikami w całej Polsce i Europie. Chciałbym tu nadmienić, że nasze protesty nie dotyczą tylko rolników, ale całego społeczeństwa, przecież wszyscy jedzą żywność pochodzącą  z pracy rolnika i chcieli by, żeby była to żywność dobrej jakości. Obecna polityka rolna UE zielony ład, coraz bardziej rygorystyczne i niezrozumiałe ekoschematy, niekontrolowany import towarów. Przy takiej polityce, polskie rolnictwo nie wytrzyma i stopniowo będzie wygaszane. Do tego nie możemy dopuścić. Rolnicy są bardzo cierpliwi, zostali przyparci do ściany i dalej już nie mogą się cofać, dlatego pokazują swój sprzeciw na drogach, ponieważ jest to na razie jedyny sposób na zwrócenie uwagi i zainteresowanie. Oczywiście przepraszamy wszystkich za utrudnienia i dziękujemy wszystkim wspierającym nasz protest, którzy stali przy drogach, przejeżdżającym kierowcom i wszystkim,  którzy okazywali nam znaki poparcia.

 Dziękuję Panu Wiktorowi Deptule „Stacja Deptuła” za udostępnienie placu w celu zbiórki.

Dziękuję firmie z okolic Myszyńca za sponsorowanie i przygotowanie ciepłego posiłku dla powracających rolników z protestu.

Dziękuję Paniom z Kół Gospodyń z przygotowanie smacznych poczęstunków.

Dziękuję Policji, Straży Miejskiej i Sztabowi Zarządzania Kryzysowego za dobrą współpracę i wyrozumiałość w trudniejszych momentach przebiegu całego protestu.

Dziękuję kolegom z poszczególnych gmin, za pomoc w organizacji protestu i zbieraniu ludzi w swoich gminach.

Na koniec jeszcze raz dziękuję wszystkim zaangażowanym, których być może pominąłem w swoich podziękowaniach i w imieniu rolników przepraszam za utrudnienia oraz proszę o wyrozumiałość.

Zaszufladkowano do kategorii Ostrołęka | Dodaj komentarz

Ostrołęka Solidarnie z Protestem Rolników: Walka o Polskie Rolnictwo (21.02.2024)

21 lutego 2024 roku mieszkańcy powiatu ostrołęckiego oraz regionu Kurpiowskiego połączyli siły z ogólnopolskim protestem rolników, wyrażając jedność z przedstawicielami branży rolniczej w kraju i za granicą. Celem ich działania było przeciwdziałanie obecnej polityce rolnej Unii Europejskiej, która, jak zaznaczają, zagraża suwerenności polskich rolników, zrównując ich z „niewolnikami” sterowanymi przez biurokratów.

Protestujący rolnicy i mieszkańcy regionu Ostrołęki nie kryją obaw związanych z narastającą ilością wymogów i dokumentów, które, jak twierdzą, doprowadzają kolejne gospodarstwa do rezygnacji z produkcji. W świetle tych trudności, praca rolnika staje się coraz bardziej uciążliwa, łącząc codzienną pracę fizyczną z wypełnianiem dokumentów, co wpływa negatywnie na jakość życia zawodowego.

W ramach swojego oddolnego protestu, rolnicy postawili szereg postulatów, które zbiegają się z żądaniami innych protestujących grup w kraju. Jednym z głównych postulatów jest odstąpienie od założeń europejskiego „Zielonego Ładu”, szczególnie w kontekście ugorowania ziemi, co prowadzi do zmniejszenia produkcji. Rolnicy domagają się także zakazu wprowadzania na rynek polski i Unii Europejskiej produktów nie spełniających unijnych norm, a także przywrócenia ceł na produkty, takie jak mleko i zboża, sprowadzane z Ukrainy.

W tym trudnym czasie, rolnicy z Ostrołęki pragną również podkreślić wagę certyfikowania i dokumentowania łańcucha dostaw, wzywając do przyznania certyfikacji ISO oraz oznaczenia „Produkt Polski” dla lokalnych produktów rolniczych. W przypadku braku dokumentacji pochodzenia, postulują brak certyfikacji dla danej partii produktów.

Rolnicy z regionu Kurpiowskiego wyrażają również troskę o przyszłość terenów wiejskich, domagając się ułatwień dla inwestycji na tych obszarach. Przy tym zaznaczają, że decyzje powinny być podejmowane z uwzględnieniem opinii mieszkańców wiejskich, zamiast pozostawiać sprawy w rękach przybyszów z miast, którzy nie zawsze rozumieją specyfikę życia na wsi.

Ostatecznie, rolnicy z Ostrołęki apelują o ograniczenie biurokracji i „papierologii” do absolutnego minimum, zapewniając jednocześnie lepszy dostęp do fachowej pomocy przy wypełnianiu dokumentów. W dążeniu do wyrównania dopłat bezpośrednich do poziomu otrzymywanego przez rolników w innych krajach europejskich, postulują równość i sprawiedliwość dla polskich producentów żywności. Protestujący podkreślają, że czas w rolnictwie ma kluczowe znaczenie, a rolnicy powinni być zwolnieni z nadmiernego obciążenia biurokratycznego, aby skoncentrować się na produkcji żywności dla społeczeństwa.

Zaszufladkowano do kategorii Ostrołęka | Dodaj komentarz

Protest Rolników w Ostrołęce – akcja ogólnopolska (21.02.2024)

Solidarność na Drodze: Rolnicy rozdawali smakołyki podczas Wielkiego Strajku w Ostrołęce

W trakcie wielkiego strajku rolników w Ostrołęce, doszło do wzruszającego gestu solidarności. Protestujący rolnicy postanowili wynagrodzić kierowcom za ich cierpliwość podczas korków, wręczając im pyszne polskie smakołyki przygotowane przez Koła Gospodyń Wiejskich.

Ulicami miasta przetoczyła się fala traktorów, przybywając na miejsce strajku. Oczekiwano 400-500 ciągników, jednak z doniesień wynika, że liczba mogła nawet przekroczyć tysiąc. Utrudnienia w ruchu były nieuniknione, ale rolnicy chcieli podziękować za wyrozumiałość i cierpliwość, oferując kierowcom pączki i kanapki ze smalcem, wykonane z sercem przez KGW z Drężka i Wolkowych.

W rozmowach z mieszkańcami, protestujący podkreślali, że ich celem nie jest jedynie poprawa własnej sytuacji, ale również troska o dobro wszystkich konsumentów. Kierowcy, przyjmując słodkie i słone przekąski, wyrażali swoje poparcie: „Jesteśmy z wami”. Gest rolników spotkał się z uznaniem i pozytywną reakcją kierowców.

Oprócz samych rolników, na chodnikach gromadzili się mieszkańcy miasta, trzymając w rękach flagi i wyrażając pełne wsparcie dla protestujących. Mimo nieprzychylnej pogody, ludzie nagrywali i filmowali wydarzenie, wyrażając jednocześnie solidarność z postulatami rolników.

W rozmowie z jednym z młodych rolników dowiadujemy się, że strajk dotyczy wszystkich. Jakość sprowadzanych produktów wpływa nie tylko na rolników, ale również na konsumentów. Rolnik podkreślił potrzebę utrzymania wysokich standardów produkcyjnych i zwracał uwagę na zagrożenia związane z importem produktów niższej jakości.

W obliczu tego wyjątkowego strajku, mieszkańcy miasta jednoznacznie wyrażali swoje poparcie: „Jesteśmy razem z rolnikami. Wspieramy ich”. Wydarzenie to stało się nie tylko manifestacją rolniczej jedności, ale również przypomnieniem o wspólnym interesie w utrzymaniu wysokich standardów i jakości polskich produktów rolniczych.

Zaszufladkowano do kategorii Ostrołęka | Dodaj komentarz

Protest Rolników w Ostrołęce – akcja ogólnopolska

2024.02.09

Główne postulaty protestujących Rolników to:

„Stop polityki zielonego ładu Unii Europejskiej, ograniczenia hodowli w Polsce, importowi artykułów rolno-spożywczych z Ukrainy”.

Zaszufladkowano do kategorii Ostrołęka | Dodaj komentarz

Protest Rolników w Różanie – ogólnokrajowa akcja

Główne postulaty:
1) Domagamy się rewizji wspólnej polityki rolnej;
2) Stanowczo nie zgadzamy się na przedłużenie bezcłowego importu produktów rolno-spożywczych z Ukrainy;
3) Protestujemy przeciwko ograniczeniom w produkcji roślinnej i zwierzęcej wynikającym z nakładania kolejnych wymagań środowiskowych wchodzących w skład Europejskiego Zielonego Ładu.

Protest rolników w Różanie na drodze krajowej nr 61 jest częścią szerszego ruchu oburzenia wśród rolników w Polsce. Ich sprzeciw skierowany jest przede wszystkim przeciwko polityce rolnej, a zwłaszcza wobec bezcłowego importu towarów z Ukrainy. Koncepcja ta ma wpływ na sytuację na rynku krajowym, co z kolei mobilizuje rolników do publicznego wyrażenia swojego niezadowolenia.

Konwój ciągników, który zablokował ruch na drodze krajowej nr 61 w Różanie, jest wyraźnym sygnałem protestujących rolników. Biało-czerwone flagi i transparenty z postulatami podkreślają ich patriotyczne nastawienie oraz konkretne żądania wobec władz. Manifestujący, poruszając się wolno jezdnią, skutecznie wpływali na ruch drogowy, co sprawiło, że kierowcy musieli zmagać się z długotrwałymi korkami.

Warto zauważyć, że ogólnopolski charakter protestu wskazuje na to, że nie jest to izolowany incydent, ale raczej zorganizowana akcja, której celem jest przyciągnięcie uwagi opinii publicznej oraz wywarcie nacisku na decydentów. W takiej sytuacji istotne będzie, czy rząd zareaguje na postulaty rolników i czy zostaną podjęte jakieś kroki w celu rozwiązania konfliktu.

Długotrwałe korki na drodze krajowej nr 61 są jednym z konsekwencji tego protestu, a ich skutki mogą być odczuwalne nie tylko przez kierowców, ale także przez lokalną społeczność i przedsiębiorstwa działające w okolicy. Warto monitorować rozwój sytuacji, aby zrozumieć, jakie mogą być dalsze kroki zarówno ze strony protestujących, jak i władz państwowych.

Zaszufladkowano do kategorii Uncategorized | Dodaj komentarz

Sprawa miejsc pracy w ostrołęckiej workowni w Stora Enso

W nawiązaniu do artykułu z dnia 07.07.2020r. oraz brakiem podjęcia jakichkolwiek działań dotyczących bezzwłocznego planu ratowania 150 miejsc pracy w wydziale workowni Stora Enso, jak też i zaniechania zamknięcia tego wydziału (prośba była skierowana do kandydatów na Prezydenta RP Andrzeja Dudy jak i Rafała Trzaskowskiego) oraz wszelkich obecnych władz wszystkich szczebli ponownie ponawiamy swoją prośbę. Tym razem apelujemy do nowo zaprzysiężonego Prezydenta RP Andrzeja Dudy oraz wszelkich obecnych władz wszystkich szczebli o podjęcie zdecydowanych działań w tej sprawie. Zamknięcie workowni doprowadzi do bezpowrotnego zlikwidowania tego wydziału o wieloletnim istnieniu oraz zwolnienia tylu pracowników. 

Przewodniczący Jerzy Strzelecki
Społecznego Komitetu Obrony Ludności p.p. Świętego Jana Pawła II

Zaszufladkowano do kategorii Ostrołęka | Dodaj komentarz